UL 900

 

Underwriters Laboratories, Inc. (UL) klassifitseerib tooted, mida on testitud üldise ohutuse huvides. Camfili industriaalsed ja kaubanduslikud filtrid (välja arvatud HEPA filtrid, mida on testitud teiste standardite kohaselt) on UL-i kriteeriumite kohaselt vastavuses UL standard 900-ga.

 

UL 900 seab suitsu ja süttivuse piirangud clean õhufiltritele kahe klassifikatsiooni alusel:

UL Klass 1 – õhufiltrid, mis puhtana ei õhuta süttides tuld ja eraldavad väga vähesel määral suitsu. 

UL Klass 2 – õhufiltrid, mis puhtana põlevad mõõdukalt või eraldavad keskmisel määral suitsu või teevad mõlemat.  

On oluline silmas pidada, et UL 900 ei käsitle toksilisi saasteained, mis võivad filtri tulele vastuvõtlikuks muuta. Filtri filtratsioonivõime enne ja pärast tuld ei kuulu samuti UL 900 käsitlusala alla.

Et pääseda UL nimekirja tuleb esitada avaldus ja saata mitmeid näidiseid UL-i testimiseks. Kõik näidised peavad edukalt täitma klass 1 või klass 2 kriteeriumid. UL nimekirja pääsemiseks on vajalik osaleda ka jätku-läbivaatlustel. Jätku-läbivaatluste käigus külastab UL-i esindaja igat tootmisetappi ja valib vastavast tootest suvalise näidise. See näidis testitakse UL-is et kindlustada vastavus testi kriteeriumitele.

Ainult need tooted, mis vastavad kriteeriumitele saavad UL märgise. Ilma UL märgiseta Camfili tooteid ei pidanud UL vajalikuks vastama UL 900 standarditele, kuigi need võivad olla sarnased teiste toodetega, mis on UL nimistusse kantud.

Nimekirjad ja klassifikatsioonid firmade toodetele on avaldatud Underwriters Laboratories veebilehel Online Certifications Directory all.
 
www.ul.com

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality