Camfil welcomes new ISO 16890 standard

 

Uus ISO 16890 standard toob õhufiltrite kvaliteedi uuele tasemele

 

Ventilatsiooni- ja kliimasüsteemide uus standard ISO 16890 määratleb ning ühtlustab ventilatsiooniseadmetes kasutatavate õhufiltrite katsetamise protseduurid ja klassifitseerimissüsteemi. Uus standard asendab kaks seni kehtinud erineva nimetusega standardit USA-s levinud ASHRAE 52.2 ja Euroopas seni kasutatud standardi EN779:2012.

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni tunnustatud uue ISO ja senise EN standardi vahel on mõned olulised erinevused:

  • Uued katsemenetlused on olemasolevate standarditega võrreldes nõudlikumad, mis tähendab kõrgemat filtri jõudlust, parendatud siseõhu kvaliteeti (IAQ) ja inimeste tervise paremat kaitset.
  • Uued katsemenetlused on tihedamalt seotud reaalse filtri toimivusega.
  • Klassifikatsioonisüsteem on seotud filtri toimivusega kolme erineva suurusega osakeste suhtes.
  • Tähtis on, et õhus sisalduvate väikseimate nn PM1 osakeste osatähtsus senisest paremini esile toodud, sest need teadaolevalt inimese tervisele kõige kahjulikud.


Seega on selge, et ISO 16890 rakendamine toob kaasa suuri muutuseid nii õhufiltrite müüjatele, ostjatele kui ka kasutajatele. Lisateabe saamiseks uue standardi eeliste ja muudatuste kohta pöörduge kohaliku Camfil kontori poole.

                                                                                    
Miks on oluline hoida fookuses PM1 ehk õhu väikseimate osakeste teemat?


Kõik teavad, et saastunud õhk on tervisele kahjulik. Palju vähem teatakse aga seda, et õhus sisalduvad väikseimad osakesed on sealjuures tervisele kõige ohtlikumad. Seega tagamaks tervislikku ja tootlikku siseruumide keskkonda, tuleb õhu puhastamisel enam tähelepanu pöörata osakestele, mis on diameetriga 1 μm (mikromeetrit) või väiksemad – osakesed, mida teatakse ka kui PM1 (Particulate Matter 1).

 

PM1 on meie tervise jaoks kahjulik, kuna inimkehal ei ole loomulikku kaitsemehhanismi, mis kaitseks meie organismi sedavõrd väikeste kahjuliku mõjuga osakeste eest. Need osakesed satuvad meie organismi hingamiselundkonna kaudu ning märkimisväärne osa neist jõuab sügavale kopsudesse ja veresoonkonda. Halvimal juhul võivad PM1 osakesed põhjustada selliseid ohtlikke haigusi nagu südameprobleemid ning kopsuvähk.
 

• Saastatud õhk põhjustab igal aastal üle kogu maailma 5.5 miljonit enneaegset surma.*

• Õhusaaste on neljas suurim surma põhjustajaks olev riskifaktor ning kõige sagedamini esinev keskkonnast tulenev haigusi põhjustav riskifaktor.**

• Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO on samuti kinnitanud, et välisõhus sisalduv saaste – näiteks diiselmootori põlemisel õhku sattunud osakesed – on vähki tekitava mõjuga.

 

 

 

Pildiotsingu eurovent tulemus

Õigesti valitud õhufilter säästab tervist ja hoiab kokku elektrienergiat


Õhufiltrite puhul on muutunud aina olulisemaks energia tarbimise kogus, sest energia hind tõuseb ning nõudmised vähendada CO2 emissioone muutuvad üha rangemaks. Õigesti valitud õhufilter tagab siseruumis tervisliku õhukvaliteedi ning aitab seejuures hoida kokku ka energiaarvetelt.

Kõige kergem on viis õige filtri valimiseks on Eurovent’i uus energiaefektiivsuse määramise süsteem, kus peab vastama lihtsatele küsimustele:

• Kas tootja on Eurovent’i poolt sertifitseeritud?

• Kas kõigil pakenditel on energiamärgised?

• Kas kõik testid põhinevad EN 779:2012 (ISO 16 890:2016) standardil ?

• Kas tulemusi saab kontrollida testide protokollidega?


Varasemalt klassifitseeriti õhufiltreid lähtudes vaid nende keskmisest efektiivsusest. Uus hindamismeetod on seega oluliselt täpsem, arvestades õhufiltrite energiatarbimist õhukoguse, ventilaatori efektiivsuse, tööaja ja keskmise rõhukao järgi. Kui filter peab pidevalt tolmu filtreerima, tõuseb rõhukadu pidevalt ehk energiakulu kindla perioodi kohta arvutataksegi sama perioodi rõhukao kaudu.

Kuidas käib filtrite energiaklassi määramine?

Täna hinnatakse õhufiltreid skaalal A+ kuni E. Sealjuures tähistab A+ madalaimat energiakulu ning E kõrgeimat. Klassifikatsioon põhineb EN779:2012 (ISO 16 890:2016) standardil ning on mõeldud selleks, et anda selgem ülevaade iga-aastasest energiatarbimisest ning esialgsest- ja miinimumefektiivsusest.

Standard mõõdab tolmu filtreerimisel nii filtreerimise efektiivsust kui ka rõhukadu. Nende näitajate põhjal testitakse laboris filtri energiaefektiivsust ühe aasta vältel ning saadud väärtusi kasutatakse õhufiltrite energiaklassi määramisel. Testide tulemusel on selgunud, et enamasti kulutab energiamärgiseta filter energiat rohkem kui filter maksab.

Testi tootjat!

Paljud tootjad ei testi oma filtreid korralikult, mis teeb omakorda klientide jaoks võimatuks erinevate tootjate filtrite võrdlemise. Camfil testib kõiki oma filtreid, et garanteerida kõrgeim kvaliteet. Kas sinu õhufiltri tootja teeb sama?

 

Eurovent’i energiaefektiivsuse märgistus on kuvatud filtri pakendil. Märgistust võib kuvada kahel moel ja seal on kirjas:

·         Nominaalne õhuvool, m3/s

·         Esialgne efektiivsus, % (F7-F9)

·         Miinimumefektiivsus, % (F7-F9)

·         Iga-aastane energiatarbimine, kWh


Sertifitseeritud tooted leiab: www.eurovent-certification.com

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality