Camfilcairing koodeks

2009. aastal andsime välja ja levitasime Camfilcairing koodeksi, mis sisaldab järgmisi põhimõtteid: 

  • meie vastutus globaalsete väljakutsete eest nagu energiasäästlikkus, siseõhu kvaliteet... 
  • meie äri eetika koodeks ja jätkusuutlikud lahendused
  • keskkonna ja ohutuse sätted
  • jätkuv areng

Camfilcairing koodeks on organiseeritud ja juhitud Camfil Groupi jätkusuutlikkuse juhataja poolt. Camfilcairing koodeks annab kohalikele tütarettevõtetele piisavalt vabadust, et kohandada meie põhimõtteid ja soovitusi oma kohalike majanduslike ja keskkonna oludega ning sotsiaalse kontekstiga.

Kooskõlastatud lähenemine on kindlustatud:

  • Camfilcairing võrgustiku koordineerimise abil, mis ühendab Camfili allüksuste esindajaid
  • standardiseeritud protsessiga, mille käigus raporteeritakse jätkusuutlikkuse kohta

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality