Keskkonnateadlik disain

Keskkonnateadlik tootearendus on olnud aastaid Camfili prioriteediks. Tänu pidevale dialoogile filtri materjalide tootjatega ja filtrite disaini arendamisega on meil õnnestunud vähendada oma filtrite vastupanu õhuvoolule. See on otseselt aidanud vähendada energiakulu õhutöötlusseadmetes, kus on kasutusel meie filtrid. Toodete disainimisel ja tootmisel kasutame mitmeid keskkonnasõbralikke printsiipe:

  • looduslike ressursside ja kütuste säilitamine,
  • jäätmete vähendamine,
  • saastamise riski ennetamine,
  • ohtlike ainete kasutamise vähendamine ja nende asendamine ohutumatega, taaskasutatavate materjalide kasutamine ja alternatiivsete korduvkasutuse meetodite välja arendamine.

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality