Laboratooriumid ja bioohutuse laborid

Mõnede protsesside puhul on üksikutel õhus leiduvatel tahketel osakestel või gaasi molekulidel tõsised tagajärjed. Kujuta ette, millist kahju võib saastunud õhk tekitada pooljuhtide- ja farmaatsiatööstuses või teiste tundlike protsesside juures.

A few uncollected particles or gas molecules can have extremely serious consequences in some processes. Just imagine what harm contaminated air could do to the manufacture of semiconductors, pharmaceuticals and to other sensitive processes.

Mikroelektroonika ja farmaatsiatööstuses on kasutusel erinevad protsessid, mis nõuavad erinevat õhu puhtust. Camfil on selles vallas ekspert ja võib aidata teie nõudmisi analüüsida ja täpsustada. Meil on lai valik erinevaid filtreid, mis rahuldavad kõik teie vajadused.

The microelectronics and pharmaceuticals industries utilize different processes needing different levels of air cleaning and Camfil Farr has the professional expertise to help you analyze and specify your requirements. We have a complete range of filter solutions to satisfy your every need.

Väga tundlikud tootmisprotsessid vajavad laminaarset õhuvoolu(õhk voolab paralleelselt). Sellise ventilatsiooni tagavad Camfili patenteeritud kõrgtehnoloogial põhinevad filtrid, mida läbib õhk kontrollitud kiirusel.

Extremely sensitive production processes also require a laminar air flow, in which the air moves in parallel streams. This type of ventilation requires Camfil Farr’s patented high-tech filters, which allow air to pass through the filter at controlled face-velocity.

Nõudmised õhu puhtusele erinevad oluliselt joogi- ja toiduainetööstuses, haiglates, autotööstuses, muuseumites ja tselluloosi- ja paberivabrikutes. Kõigil on aga midagi ühist: kõik saavad kasu Camfili spetsiifilistele vajadustele kohandatud filtrisüsteemidest.

Clean air requirements vary considerably within sectors such as food & beverage, hospitals, car manufacturing, museums or pulp and paper mills, but they have one thing in common: they all benefit from Camfil Farr’s custom-tailored filtration solutions.

Camfil pakub filtreid ka mini-keskkondadele nagu SMIF(Standard Mechanical Inter-Face) ja MUA(Make Up Air). Camfil on pühendunud ka õhu molekulaarse saaste (AMC-airborne molecular contamination) eemaldamisele.

Camfil Farr also provides filtration solutions for mini-environments, such as SMIF (Standard Mechanical Inter-Face) and MUA (Make Up Air). Camfil Farr has also dedicated special resources focusing on airborne molecular contamination (AMC).

Camfili on mitmeid aastaid partner juhtivate bioohutuse ja laminaarse õhuvooluga ruumide tootjatega. Me oleme tuttavad selle tööstuse tehniliste nõudmistega. Parim HEPA toode sellele tööstusele on Camfili MEGALAM filter.

Camfil Farr has developed partnerships with the leading biosafety and laminar flow cabinet manufacturers for many years. We are very familiar with the technical requirements for this industry. The HEPA product of choice for the industry is Camfil Farr’s MEGALAM filter.

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality