Muuseumid

Sobimatud keskkonnatingimused võivad hapraid muuseumi eksponaate pöördumatult rikkuda. Kriitilised parameetrid on temperatuur, suhteline õhuniiskus, valgustus, saaste tahkete osakestena(tolm), molekulaarsed(gaasilised) saasteained ja kahjurid.

Molekulaarne filtratsioon on vähekulukas meetod ohtlike saasteainete kontrolli all hoidmiseks. See tagab muuseumi eksponaatidele ohutud hoiustamise ja väljapaneku tingimused. Saadaval on mitmeid erinevaid õhufiltreid. Filtrite valik sõltub gaasiliste saasteainete tüübist ja kontsentratsioonist, kaitstavast eksponaadist ja ventilatsioonisüsteemi paigutusest. Õhufiltreid võib paigaldada õhu sisselaskesüsteemi või õhu ringlust tagava süsteemi juurde. Õhu sisselaskesüsteemi pandavad õhufiltrid peavad efektiivselt ühe korraga eemaldama kõrge kontsentratsiooniga saaste. Filtrid õhu ringlust tagavates õhutöötlussüsteemides töötlevad mitmeastmeliselt madalama saasteainete kontsentratsiooniga õhku.

Tugisüsteemid

Camfil pakub laia valikut tugisüsteeme, et tagada meie klientidele maksimaalne kasu molekulaarsest filtratsioonist. On ülimalt oluline tagada suletud ruumis kõrge siseõhu kvaliteet. Tähtis on ennustada efektiivse kasutusaja lõppu enne, kui filtri eemaldusaste langeb märgatavalt ja lõpuks lakkab töötamast.

Testimine

Camfil kasutab unikaalset molekulaarse filtratsiooni testimisseadet. Sellega saab testida tooteid suure temperatuuri ja õhuniiskuse vahemiku juures, matkides reaalseid tingimusi. Testitava filtri efektiivsust võib katsetada mitmesuguste gaaside ja aurudega. Andurid filtri juures mõõdavad filtri tegelikku eemaldusastet ja  nende abil saab ennustada filtri efektiivsust ja eluiga.

 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality