Joogi- ja toiduainetööstus

Ühes kuupmeetris õhus on 200 kuni 1500 bakterit. Õhukonditsioneer, mis töötab võimsusega 10,000 m3/h võib igas tunnis siseruumi tuua 2 kuni 15 miljonit bakterit. Nii suur hulk baktereid võib tõsiselt saastada joogi- ja toiduainetööstuse tooteid. Efektiivne õhufiltratsioon lahendab selle probleemi

Valitsustele on väga oluline inimeste tervise kaitsmine. Toidu ja joogi tootmisele on valitsused määranud karmid nõudmised, et vähendada potentsiaalset riski, mis tootmisprotsesside saastumisega kaasneda võib.

Kui kusagil ilmneb oht rahva tervisele, siis riiklikud toidu ohutuse agentuurid võivad nõuda regulatsioonide ja piirangute karmimaks muutmist. Sellega võib kaasneda toodete turult eemaldamine või tehaste sulgemine osaliselt või tervenisti.

Et tagada toiduainete ohutus on toiduainetööstuse juhtidel kohustuslik:

  • tuvastada, millised tegurid mõjutavad toidu ohutust
  • kindlustada, et vajalikke ohutusmeetmeid rakendatakse, järgitakse ja uuendatakse vastavalt vajadusele. Meetmete kohandamine ja nendest kinnipidamine toimub vastavuses ADPCM/HACCP(Hazard Analysis Critical Control Points - ohtude analüüsi kriitilised kontrollpunktid) põhimõtetega. Need põhimõtted keskenduvad toidu bioloogilistele, keemilistele ja füüsilistele ohtudele, mis võivad kaasneda tooraine tootmise,  hankimise ja töötlemisega. Toidu ohutust järgitakse ka tootmise, laiali jaotamise ja lõpptarbimise käigus.

Õhu temperatuuri ja õhuniiskust tuleb kontrollida ja orgaanilised saasteained eemaldada, et vältida õhukonditsioneeri muutumist pesaks mikroobidele. Ummistunud õhutöötlusseadmed on mikroorganismidele sobivaks elupaigaks.

Camfil pakub laias valikus õhufiltreid globaalsele joogi- ja toiduainetööstusele, et võidelda mikrobioloogilise saastega.

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality