Camfil IAQ presentatsioon

Miks me vajame puhast õhku?
Industrialiseerimine on inimkonnale suurt mõju avaldanud. Meie keskkond on oluliselt rohkem saastunud kui varem. Tänaseks on õhusaastest saanud globaalne probleem, mille tõsidus varieerub piirkonniti. Kuna õhusaaste mõju inimeste tervisele on pikaajaline kaldutakse sellest mööda vaatama. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmetel sureb iga aasta õhusaaste tõttu umbes kaks miljonit inimest.

Välisõhu saaste kandub kergesti meie kodudesse ja teistesse hoonetesse ning aitab kaasa siseõhu saastumisele.  Tõhusad filtersüsteemid puhastavad efektiivselt õhku ja kaitsevad seeläbi inimeste tervist. Vähesed on aga teadlikud, et puhas õhk aitab oluliselt suurendada tootlikkust ja vähendada majandamiskulusid. Inimeste kaitsmine õhusaaste eest maksab raha, aga on pikaajaline investeering, mis aitab vähendada näiteks haiguspäevade eest makstavat raha ja töötajate suurenenud tervisekulutusi. Laiahaardelised Skandinaavias läbi viidud teaduslikud uuringud tõestasid, et laste õpingute tulemused paranesid koguni 15% võrra tänu paremale õhu kvaliteedile.

Camfil Farr usub, et on vaja tõsta inimeste teadlikkust õhusaastest ja siseõhu kvaliteet tuleb lisada poliitilise regulatsiooni alla. Siseõhu kvaliteet peaks olema rahvatervishoiu prioriteete. Me peame pöörama rohkem tähelepanu kõrge siseõhu kvaliteedi olulisusele.

Camfili visioon on selge: puhas õhk peaks kuuluma inimõiguste hulka.

Osanike workshop

Ürituse korraldas sihtasutus EurActiv Camfili abiga. Workshop toimus Brüsselis 2011 aasta oktoobris.
Loe intervjuusid mõnede osanikega, kes kohal olid:
Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality