EN 779

Camfil on alati maksimaalselt panustanud siseruumide keskkonna paremaks muutmisele. Seetõttu oleme ülimalt õnnelikud, et augustis 2011 välja tulnud uus õhufiltrite standard seab filtritele kõrgemad nõudmised. Kahjuks pole nõudmised nii ranged nagu oleksime soovinud. Näiteks: meie Hi-Flo XLT7-i ( F7 klassi filter) minimaalne filtreerimise efektiivsus on 56%. Uus standard nõuab F7 filtritelt aga vaid 35% filtreerimise efektiivsust. See ei vasta aga kvaliteedi nõudmistega, mille endale seadnud oleme. Me jätkame turu kõige efektiivsemate ja energiasäästlikumate filtrite tootmist.

Mida EN 779:2011 teeb?

Uusim Euroopa standard õhufiltritele(EN779:2011) jõustus augustis 2011. Selle eesmärk on õhufiltreid klassifitseerida nende madalaima filtratsiooni efektiivsuse järgi(ME-minimaalne efektiivsus). Camfil on uue standardiga väga rahul ja see on samm lähemale parema sisekeskkonna tagamisele.

Uus standard aitab mitmeid probleeme välja juurida. Üks probleeme on seotud elektrostaatiliselt laetud sünteetiliste filtritega. Sellised filtrid on hea algse filtratsiooni efektiivsusega, aga nende tühjakslaadimine toimub kiiresti. See toob kaasa filtrite õhu puhastamise võime märkimisväärse languse. Kahjuks kasutavad paljud Euroopas selle tõttu F7 filtri klassi kuuluvaid filtreid, mille ME jääb 5% ja 10% vahele. See tähendab et 90% kuni 95%  väljast tulevaid saasteaineid jõuab siseruumidesse ja saastab sisekeskkonda.

ME väärtuste klassifitseerimise tulemusena kaovad sellised filtrid tänu uuele standardile turult. Samaaegselt aitab uus standard kaasa märkimisväärselt parema eemaldusastmega sünteetiliste filtrimaterjalide väljatöötamisele. Kahjuks käib sellega kaasas ka kõrgem survelangus ja suurenenud energiatarve.

Kõik filtrid ei ole samasugused
– isegi kui need kuuluvad samasse filtriklassi!

Uus klassifikatsioon kaotab küll turult kõige halvemad filtrid, aga soodustab ka heade filtrite vähem efektiivsemaks muutmist. Energiat saab säästa valides madalaima võimaliku rõhulanguse, aga see meetod oleks tagurlik. Näiteks, 0.4 μm suuruste tahkete osakeste eemaldamises on Camfili Hi-Flo XLT7 (klass F7) filtri ME 56%. Et kuuluda F7 klassi peab ME olema 35%. Nagu me oleme juba selgeks teinud ei plaani me oma Hi-Flo filtreid vähemefektiivseks muuta. See tooks kaasa umbes 40% võrra halvema õhu kvaliteedi. On risk, et teised tootjad ei mõtle sama moodi. Nad võivad standardeid näha võimalusena rõhulangust ja seeläbi ka energiatarvet vähendada. See toob kaasa halvema õhu kvaliteedi.

 

Õhufiltrite klassifikatsioon 1)
Grupp Klass

Lõplik rõhulangus
(test)

Pa

Keskmine sünteetilise tolmu
kinnipüüdmine  (Am)
%

Keskmine eemaldusaste (Em)
 0.4 μm
tahkete osakeste jaoks
%
Minimaalne eemaldusaste2)
 0.4 μm suuruste tahkete
osakeste jaoks
%
Coarse G1 250 50≤Am<65  -  -
G2 250 65≤Am<65  -  -
G3 250 80≤Am<65  -  -
G4 250 90≤Am<65  -  -
Medium M5 450  450 40≤Em<60  -
M6 450  450 60≤Em<80  -
Fine F7 450  450 80≤Em<90 35
F8 450  450 90≤Em<95 55
F9 450  450 95≤Em 70

NB 
1) Atmosfääri tolmu omadused erinevad oluliselt sünteetilisest tolmust, mida testides kasutatakse. Seetõttu ei saa testi tulemuste põhjal ennustada filtri efektiivsust töötamisel ja tööiga. Filtri materjali tühjakslaadimine ja kiudude osakeste eemaldumine filtri materjalist võivad mõjutada filtri efektiivsust. 2) Minimaalne eemaldusaste on madalaim kolmest väärtusest: algne efektiivsus, tühjakslaetud filtri efektiivsus või efektiivsus testi laadimisprotseduuri ajal.  

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality