Filtertehnoloogia – ATEX regulatsioonid

Fire

Alates 1. juulist 2003 on ATEX(Explosive Atmospheres) 1999/92/EC ja 94/9/EC kohustuslikud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Need määrused kehtivad tootjatele, varustajatele ja kõigile, kes kasutavad varustust tule- ja plahvatusohtlikes kohtades.

99/92/EC "USE" direktiivide kohaselt peavad tööandjad oma töötajaid plahvatusohu eest kaitsma.

94/9/EC "Varustus ja kaitsesüsteemid kasutamiseks plahvatusohtlikes keskkondades" direktiivid katavad elektrilisi ja mitte-elektrilisi tooteid, mida tuleb kasutada ohtlikes keskkondades (gaasid, aurud või tolmune atmosfäär).

Plahvatusohtlikku keskkonda iseloomustab õhu ja ohtlike koostisosade segu (gaasi, aurude, udu või tolmu vormis), milles pärast süütamist levib leek koheselt üle terve segu.

Tööstuslikes rakendustes vajavad mõned protsessid teatud tsoonides ATEXi klassifikatsiooniga filtreid (vaata tabelist).

Camfil on Euroopas välja töötanud ATEXi poolt heaks kiidetud filtrid ja filtri kastid, mis aitavad vältida elektrostaatilist ohtu(gaaside või tolmu poolt) ATEX tsoonis.

Camfili ATEX filtrid on sertifitseeritud kasutamiseks ATEX gaasi ja tolmuga tsoonides. Camfili filtrid vastavad "borderline list from 06/09" Direktiividele 94 / 9 / EC, "ATEXi Declaration of Conformity " ja "kasutamise instruktsioonidele” nõudmistele.

 

GaAs
TOLMUGA PIIRKOND
DefiNITSIOON
ATEXi KATEGOORIA
tÜÜPILIne SOBIVUS  
0
20
Kui plahvatusoht on pidev  
1G
Varustus kohandatud  0 alale
   
1D
Varustus kohandatud  20 alale
1
21
Kui plahvatusoht on juhuslik
2G
Varustus kohandatud  1 alale
   
2D
Varustus kohandatud  21 alale
2
22
Kui plahvatusoht on harv 
3G
Varustus kohandatud  2 alale
   
3D
Varustus kohandatud  22 alale

Kõik Camfili ATEX õhufiltrid on sertifitseeritud kasutamiseks ATEXi gaasi tsoonides(klass 1 ja 2) ja tolmu tsoonides(klass 21 ja 22) ja vastavad Euroopa standardi EN 13463-2001 "C lisale" mitte elektrilise varustuse kohta potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas Declaration of Conformity järgi.

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality