Mehaanilised ja elektrostaatilised filtrid

Mehaaniliste filtrite efektiivsus ja rõhulangus kasvavad aja möödudes, kuna tahked osakesed kogunevad filtri materjalis. Lõpuks hakkab tõusnud rõhulangus takistama õhuvoolu filtrisse ja filter tuleb välja vahetada. Seetõttu jälgitakse mehaaniliste filtrite rõhulangust, et filter õigel ajal välja vahetada.

Vastupidiselt mehaanilistele filtritele kaotavad sünteetilised filtrid aja pikku tahkete osakeste eemaldamise võime. Sünteetilised filtrid koosnevad laetud kiududest, mis mõnede kemikaalide, aerosoolide või kõrge õhuniiskuse tõttu oma laengu kaotavad. Sünteetiliste filtrite rõhulangus tõuseb aeglasemalt kui sama eemaldusastmega mehaanilistel filtritel.

Seetõttu ei näita rõhulangus elektrostaatiliste filtrite puhul, millal filter välja tuleb vahetada. Valides HVAC filtrit tuleks silmas pidada mehaaniliste ja elektrostaatiliste filtrite erinevust. See on oluline filtri efektiivsuse ja eemaldusastme korral ning filtri vahetamisel.


Peenete kiududega filtri materjal 

 

Jämedate kiududega filtri materjal

Fine fiber media filters   coarse fiber media air filters

Peenete kiududega filtri materjal eemaldab õhust tahkeid osakesi mehaaniliselt ja eemaldusaste aja möödudes ei vähene. Mehaaniliste filtrite algne eemaldusaste jääb samaks kogu filtri eluaja vältel. Mehaaniline filter pakub kasutajale soovitud tahkete osakeste eemaldamise efektiivsust.

 

 

 Jämedakiulist/elektrostaatilist filtri materjali on kiudude suuruse tõttu lihtsam ja odavam toota. Tootmisprotsessi käigus antakse kiududele laeng, mis on vajalik tahkete osakeste kinnipüüdmiseks. Aja möödudes väheneb tahkete osakeste kogunemise tõttu filtri materjali laeng ja eemaldusaste. Filtri tühjakslaadimine on oluline, kuna 99% tahketest osakestest on alla 1 mikromeetri suurused. Just nende osakeste eemaldamise efektiivsus väheneb märgatavalt.

Katkend ANSI/ASHRAE 52.2-1999 standardi sissejuhatusest:

"Mõnede filtri materjalide kiud on elektrostaatilise laenguga. Laeng on saavutatud tootmisprotsesside käigus filtri materjali töötlemisega. Sellised filtrid on esialgu kõrge eemaldusastmega, aga kasutamise käigus efektiivsus väheneb. Filtri esialgne töötlemine dust-loading protseduuriga, mida selles standardis kirjeldatakse, võib mõjutada filtri eemaldusastet. See ei pruugi olla piisav ja eemaldusaste võib väheneda filtri kasutamise käigus. Seetõttu võib testiga saavutatud minimaalne eemaldusaste olla kõrgem kui filtri kasutamisel reaalsetes oludes."

Katkend EN779 : 2002 standardist:

"Kindlat tüüpi filtri materjalidel on kõrge eemaldusaste tänu elektrostaatilisele laengule madala õhu takistuse juures. Mõned saasteained nagu põlemissaadused(tavalisest atmosfääri õhust) ja õli osakesed võivad elektrostaatiliste filtrite laengu neutraliseerida. Selle tulemusena langeb filtri eemaldusaste. On väga oluline, et kasutajad on teadlikud võimalikust filtri efektiivsuse langusest, mis tuleneb laengu vähenemisest. On ka ülimalt oluline selliseid muutusi tuvastada . Lisas A on kirjeldatud protseduuri, millega laengu kadu tuvastada. Selle protseduuri abil saab kindlaks teha, kas filtri eemaldusaste on sõltuv elektrostaatilisest laengust ja kui suur on elektrostaatiliselt laetud filtrite efektiivsus."

Need lõigud näitavad ilmekalt, et õhufiltrite eksperdid on teadlikud elektrostaatiliste filtrite efektiivsuse vähenemisest aja möödudes. Veelgi enam: ollakse mures ebatäpsete testi tulemuste pärast. Tulemused võivad olla ebatäpsed, kui samu standardeid rakendatakse elektrostaatiliselt laetud jämedakiulistel filtritel.

 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality