Energiasäästlik tarkvara

Camfil oli esimene õhufiltrite tootja, kes arendas välja keerulise programmi, mis arvutab filtrite kasutustsükli kogukulusid. Mitmete aastate vältel on programmi pidevalt uuendatud ja paremaks muudetud. Programm põhineb filtrite kasutamisel saadud tulemustel. See lubab ennustada filtrite takistuse ja eluea ning vältida teoreetilistel arvutustel põhinevaid andmeid.
Pärast soovitud filtri klassi valimist arvutame me 1-,2- või 3-astmelise filtratsiooni kasutustsükli kogukulud sõltuvalt filtri vahetamisest ja lõplikust survelangusest. Programmi saab seadistada vastavusse välisõhu näitajate ja spetsiifiliste filtriga seotud kulude nagu tööjõu, filtrite kõrvaldamise, puhastamise ja energiatarbega.
 

Arvutuste näide

Esimeses näites oleme valinud F7 filtri tavapärase paigaldusega industriaalses linnas. Filter töötab aastas 4000 tundi õhuvooluga 0,94 m3/s. Me jälgime filtrit aasta vältel, et saada ülevaadet filtri kogukuludest. Teises näites asendasime esimese filtri samasse filtriklassi kuuluva filtriga. Kuigi filter on valmistatud sarnasest materjalist tingib ebasoodsam disain 20 Pa suurema takistuse. Selle tulemusena suureneb ka energiakulu. Filtri kogukulu on 23 euro võrra aastas suurem kõigest ühe filtri kohta.

  näide 1 näide 2
Lõplik survelangus (Pa) 105 125
Keskmine survelangus (Pa) 160 194
Filtrid. Tööjõud. Kõrvaldamine. Puhastamine. 55 55
Energia 105 126
Kasutustsükli kulud (Eurot aastas) 160 Euro 183 Euro

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality