Kinnipüüdmine

Et tahket osakest kinni püüda peab see sattuma vähemalt kiu raadiuse kaugusele kiust. Selle tulemusena satub tahke osake kiuga kontakti ja kinnitub selle külge. Kinnipüüdmise mehhanism vastandub kokkupõrke mehhanismile. Kokkupõrke puhul peab kinnipüütav tahke osake olema väiksem ja seetõttu väiksema inertsiga. Seetõttu liigub tahke osake sirges joones kaasa õhuvooluga ja satub lõpuks kontakti kiuga.

Interception

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality