Inertsiaalne eraldamine

Inertsiaalses eraldamises kasutatakse õhuvoolu suuna äkilist muutmist ja inertsi põhimõtet, et eraldada õhust tahkeid osakesi. Kindla kiirusega liikuvad osakesed  liiguvad enamasti pideva kiirusega samas suunas. See põhimõte on kasutusel kui tahkete osakeste kontsentratsioon on suurem ja tihti ka eelfiltrites enne kõrgema eemaldusastmega lõplikke filtreid.

Intertial seperation

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality