Siseõhu kvaliteet

Siseõhu kvaliteet viitab õhu aerosooli ja gaasi sisaldusele, temperatuurile ja õhuniiskusele. Siseõhu puhul näitab õhu kvaliteet õhu võimet säilitada inimeste tervist ja heaolu. Tootmisprotsesside puhul määrab õhu kvaliteet kõrgetasemeliste toodete madala hinnaga tootmise võimalikkuse.

Siseõhu kvaliteedi puhul on kõige tähtsam osa õhu puhtus. Õhusaaste koosneb väikestest tahketest osakestest, gaasidest ja aurudest, mis võivad vähendada inimeste heaolu ja halvendadada tervislikku seisundit ning vähendada toodete kvaliteeti ja tootmisprotsesside efektiivsust.

Siseõhu kvaliteet tootmisprotsesside puhul

Siseõhu kvaliteeti tagaval tööstusel on spetsiifilised nõudmised õhu puhtusele, eriti väikeste tahkete osakeste ja molekulaarse saaste osas. Nõudmised varieeruvad tavapärasest hügieenilisest madala õhusaastega tasemest kuni ülimalt puhta õhuni(kasutusel näiteks pooljuhtide tööstuses).

Inimeste tervis

Inimeste tervist ja heaolu mõjutab õhusaaste. Viimastel aastatel on läbi viidud järjest enam uuringuid tõestamaks puhta siseõhu olulisust. Tänaseks on olemas kindlad tõendid, et väiksed tahked osakesed(eriti peened ja ultrapeened osakesed) võivad põhjustada nii lühi- kui ka pikaajalisi probleeme. Gaasid ja aurud võivad põhjustada ärritust või isegi akuutseid tervisehädasid olenevalt nende sisaldusest õhus. Tüüpilisemad näited gaasilisest saastest on osoon, NO2 JA VOC(kergesti lenduvad orgaanilised ühendid)

Loe rohkem erinevatest allikatest, mis põhjustavad siseõhu halba kvaliteeti ja milliseid sümptomeid saastunud õhk kaasa võib tuua.

Allikad
Sümptomid

Miks on siseõhu kvaliteet langenud?

1970-ndatel sai tänu toimunud energiakriisile globaalne energiatarbimine aktuaalseks poliitiliseks ja majanduslikuks probleemiks. Sellest tulenevalt tõusid hoonete kütte- ja jahutusüsteemide kulud ning muutus ehitustehnika. Mitmed vanad hooned varustati uue isolatsiooni, aurubarjääride ja uute tihedamate uste ja akendega. Arendati välja uued hoonete konstruktsioonitehnikad, et vähendada soojuskadu seinte ja akende kaudu ning minimaliseerida õhu sissetungi ja õhuvahetust seinte, akende ja uste kaudu. Selle tulemusena tõusis päevakorda saaste ja niiskuse kogunemine hoonetesse, mis enne olid pakkunud tervislikku keskkonda.

 “Haige maja sündroom”(Sick Building Syndrome) on tänapäeval tavapärane väljend sümptomitele nagu peavalu, silmaärritused, ninaärritused, väsimus ja mitmed teised. Kõik need sümptomid on seotud ruumis veedetud ajaga.

“Hoonega seotud haigus”( Building Related Illness) viitab spetsiifilisele diagnoositavale haigusele, mille põhjusi võib otsida kindlast majast või ruumist. Leegionäride haigus on ehe näide hoonega seotud haigusest.

Siseõhu kvaliteet
Puhas õhk – parem elu

IAQ
IAQ (Indoor Air Quality) Brochure

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality