Olulised lingid

ASHRAE   ASHRAE - Ameerika soojustamis, külmutus- ja õhukonditsioneeriseadmete inseneride ühing. Siit leiate asjakohast informatsiooni, instruktsioone ja üldtunnustatud standardeid.
US Centers for Disease Control and Prevention   US Centers for Disease Control and Prevention - USA haiguste kontrolli- ja ennetuskeskus.
World Health Organization  

World Health Organization - Maailma Tervishoiuorganisatsioon

 ISO International Standards Organization    ISO International Standards Organization - Ülemaailmne Standardiseerimisorganisatsioon seob 157 riigi standardite instituute.
 The Institute of Environmental Sciences and Technology    The Institute of Environmental Sciences and Technology -Keskkonnateaduste ja-tehnoloogia ühing. 
European Environment Agency (EEA)    European Environment Agency (EEA) - Euroopa Keskkonna Agentuur pakub ligipääsu keskkonnateemalisele informatsioonile. 
 The European Committee for Standardization (CEN)    The European Committee for Standardization (CEN) - Euroopa Standardiseerimise Komitee töötab ühise Euroopa turu loomise nimel ja edendab rahvastiku heaolu ja jätkusuutlikku arengut. 
 US Environmental Protection Agency    US Environmental Protection Agency - USA Keskkonnakaitse Agentuuri missioon on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda. 
REHVA   Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations
REHVA(Euroopa Soojustamise, Ventilatsiooni ja Õhukonditsioneeride Ühing) on omal alal Euroopa juhtiv organisatsioon, mis on pühendunud tervise ja heaolu parandamisele ja energia säästmisele hoonetes. REHVA pooldab energiasäästlike ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu.
Eurovent   Eurovent Certification

Euroventi sertifikatsioon on samm edasi toodete klassifitseerimisel ja nende omaduste kirjeldamisel.

Lõpptarbijale: Valitud toode vastab tarbija spetsiifilistele vajadustele. Toote elutsükli kulud on vastavuses võimalustega ja materjalivalik investeeringuga.

Tootjale: Euroventi sertifikatsioon on ühine platvorm, kus konkurendid saavad end samadel tingimustel võrrelda teistega (jõudluse, soorituse, spetsiifika ja tarbijate rahulolu vallas). 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality