Haiglad ja tervishoiuasutused

Kusagil mujal pole õhufiltratsioon nii oluline kui tervishoiu teenuseid osutavates asutustes. Nakatavate osakeste kontsentratsioon õhus kasvab proportsionaalselt haigete inimeste tihedusega tervishoiuasutuses. Vajadus efektiivse õhufiltratsiooni järele ei piirdu ainult haiglatega. Ka hooldekodud ja hambaravi kabinetid vajavad efektiivset õhufiltratsiooni. Energia säästmine ja paindlik õhufiltratsioon operatsiooniruumides on tänapäeval esmajärgulise tähtsusega.

Juba peaaegu 50 aastat on Camfil loonud ja tootnud õhufiltreid haiglatele ja teistele meditsiiniasutustele üle kogu maailma. Õhufiltrid pakuvad suurepärast kaitset õhuga levivate nakkuste eest tervishoiuasutustes. Selleks peavad filtrid olema osa suuremast õhu kvaliteedi tagamise süsteemist. Ka asutuse töötajate tervis on ülimalt oluline. Kliiniline personal puutub päevast päeva kokku haigete inimestega.

Toodete hulgas on operatsiooniruumide lakke paigaldatav CamHOSP®, mis on kasutusel mitmetes haiglates ja uusima tehnoloogiaga operatsioonisaalides.

Camfili tooted vastavad kõigile standarditele. Lisaks sellele pakuvad Camfili õhufiltrid haiglatele ja tervishoiuasutustele säästlikku investeeringut - tänu õhufiltritele on võimalik suurendada operatsiooniruumide kasutamist, paindlikkust ja mitmekesisust.

Me oleme loonud õhufiltrid, mis vastavad haiglate ja tervishoiuasutuste tulevastele standarditele: pidevalt võetakse kasutusele uusi kirurgilisi manipulatsioone. Camfili tooted on energiasäästlikkuse poolest tunnustatud. Energiasäästlikkuse tagavad kõrge efektiivsusega ventilaatorid, energiasäästlik õhufiltratsioon ja vähenenud vajadus sissetuleva õhu järele, kuna ringlevat õhku puhastatakse pidevalt.

Camfil valib kliendi vajadustest sõltuvalt optimaalseima lahenduse. Seetõttu on hooldamine lihtne ja tööaeg pikk. See vähendab ka paigaldamisega seotud kulusid.

Camfil garanteerib filtrite efektiivsuse. Pakume oma klientidele täispaketti, mille hulka käib teenus, tehniline abi, paigaldamine, filtri hooldamine, vahetamine ja kontrollimine, et kõik vastaks haigla standarditele.

Negatiivse rõhuga ruumid

Infektsiooni levimine

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality