Säästa raha

Energia säästmine õige õhufiltriga 
Õhufilter ise energiat ei tarbi, aga kuulub ventilatsioonisüsteemi, mis võib tarbida kuni ühe kolmandiku hoone kogu energiakulust. 40% maailma energiakulust on hoonete arvel. Filtrid tekitavad ventilatsioonisüsteemis õhule vastupanu, mille ületamiseks on vaja energiat. Filtri õhutakistus sõltub mitmest asjaolust: filtri ehitusest, materjalivalikust, kasutatavast tehnoloogiast jm. Madala energiatarbega õhufiltrid vajavad õhu puhastamiseks vähem energiat ja pakuvad seeläbi head IAQ-d väiksema raha eest.

Energia tarbimine Euroopa ventilatsioonisüsteemides  
Fraunhoferi Instituudi raporti kohaselt tarbivad ventilatsioonisüsteemide ventilaatorid Euroopas 200 TWh energiat aastas.  On leitud, et umbes 15% sellest energiatarbest (30 TWh) on seotud filtritega. 10% efektiivsem energiakasutus õhufiltrites säästaks aastas 3 TWh, mis on võrdeline 1,8 miljoni tonni CO2 emissiooniga – sama koguse CO2 toodab 600 000 autot.

Tänu energiale, mis kulub õhu surumiseks läbi filtri kogu kasutusaja vältel, on filtri kogumaksumus neli kuni viis korda suurem selle algsest hinnast. Kuna kulutusi filtrile ja energiale arvestatakse enamasti eraldi, jääb see tihtipeale märkamata. Nüüd on klientidel võimalik valida kõige energiasäästlikum lahendus. Euroventi organisatsioon algatas Euroopas programmi, mis on sertifitseerinud toodete energiatarbe 2011. aastal. Alates 2012. aasta esimesest kvartalist on kõigil Euroventi programmi liikmete toodete peal informatsioon energiatarbe kohta.

ELi eesmärk on vähendada energia tarbimist 20% võrra 2020. aastaks. Rangemate regulatsioonidega õhufiltratsiooni vallas võib filtritööstus aidata seda eesmärki täita.

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality