Rongide ja transporditööstuse filtratsioon

Camfil Farr pakub laia valikut tooteid raudteede ja transiitsüsteemide tööstusele. Me pakume õhk- ja vedelikfltratsiooni lahendusi, mis kaitsevad mootoreid, jahutussüsteeme, elektrilisi seadmeid ja väljalaskeseadmeid, et minimeerida kütusekulu ja vähendada sädemetest tulenevat tuleohtu.

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality