Koolid ja ülikoolid

Koolid ja teised haridusasutused pakuvad soojustamis-, ventilatsiooni ja õhutöötlussüsteemide inseneridele unikaalset väljakutset. Enamik koole on mitmekesised hooned ning klassiruumidele, spordisaalidele, garderoobidele, kohvikutele ja auditooriumitele on erinevad nõudmised. Ülikoolilinnakud majutavad mitmeid erinevaid hooneid, millel on väga erinevad nõudmised õhu kvaliteedile.

Paljudes haridusasutustes, kus tegeletakse fotograafiaga, on pimeruumid õhusaaste allikaks. Füüsika ja bioloogia laboratooriumid seavad siseõhu kvaliteedile tõelise väljakutse.

Õhu kvaliteedi hindamisel mõõdetakse temperatuuri, õhuniiskust ning molekulaarset ja tahketest osakestest saastet. Madalast siseõhu kvaliteedist tulenevad terviserikked ulatuvad lihtsatest hingamisteede haigustest ägedate ja krooniliste haigusteni.  Klassiruumid, mille õhu kvaliteeti hoitakse kontrolli all, on vabad saasteainetest. Õpikeskkond on parem ja õpilased produktiivsemad. 

Hea siseõhu kvaliteet haridusasutustes:

  • Vähendab töötajate ja õpilaste puudumiste arvu
  • Vähendab hoone kulumist ja parandab energiasäästlikkust
  • Vähendab nõudmisi välisõhu ventilatsioonile
  • Hoiab ära halvast siseõhu kvaliteedist tingitud pinged
  • Vähendab hooldamise ja puhastamisega seotud kohustusi
  • Kõige olulisem: kaitseb õpilasi, mis on suurim investeering tulevikku
Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality