Filtertehnoloogia

Õhufiltrid on oma põhimõttelt lihtsad, aga tehniliselt keerukad seadmed. Nii tahkeid osakesi kui molekulaarset saastet eemaldavad filtrid põhinevad keerulisel mehhanismide kooslusel, mis toob teieni rahuldava tulemuse.

Paljud uued tehnoloogiad on loodud parandamaks õhufiltrite kvaliteeti ja toimimist ning vähendamaks kulusid. Põhilised valdkonnad, mida täiustatakse on survelanguse vähendamine ja bioloogiliste saasteainete eemaldamine filtris. Uute tehnoloogiate puhul on silmas peetud nende vajalikkust ja funktsionaalsust. Mõnes olukorras on see põhjendatud, mõnes mitte. Mõned tehnoloogiad, näiteks ioonilised õhupuhastid, võivad toota inimestele ja keskkonnale kahjulikke kõrvalsaadusi.

See rubriik pakub ülevaadet õhufiltratsioonitehnoloogiast ja aitab õhufiltrite tööprintsiipe mõista. Tasub silmas pidada, et ideaalne õhufilter, mille poole teadlased püüdlevad on 100% efektiivne saasteainete eemaldamisel, omab nullilähedast takistust ja ei tooda kahjulikke kõrvalsaadusi.

 

Energia säästmine

 

Filtri testimine

 

Säästlikkus

Säästlikkus on oluline osa meie tulevikust. Camfil Farri missioon on...

Loe rohkem

 
 
 
 

Siseõhu kvaliteet (IAQ)

Siseõhu kvaliteet peegeldab õhu aerosooli-ja gaasisisaldust, temperatuuri, õhuniiskust...

Loe rohkem

 
 
 
 

Filtratsiooni põhimõtted

Mehhanilised õhufiltrid eemaldavad õhust tahked partiklid, sest need satuvad kontakti...

Loe rohkem

 
 
 
 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality