Spetsifikatsioonid ja regulatsioonid

Miski pole kunagi mustvalge. Ideaalne õhufilter töötab 100% efektiivsusega spetsiifiliste saasteainete elimineerimisel, ei vaja töötamiseks energiat ja kestab igavesti. Sellist filtrit ei ole veel leiutatud.

Filtri tõhusust, tolmu mahutavust ja takistust saab mõõta mitmel viisil ja õhufiltri eemaldusaste muutub aja jooksul. Nõudmised õhufiltritele muutuvad koos välis- ja sisekeskkonna muutustega. Paljud õhufiltrite testimismeetodid on välja arendatud erinevate organisatsioonide poolt. Need ennustavad filtrite efektiivsust ja võrdlevad omavahel erinevaid filtreid.

On oluline mõista, et õhufiltrite võrdlemine on keeruline. Paljud muutuvad faktorid mõjutavad võrdluste tulemusi, mõned neist on iseenesestmõistetavad, teised ei ole. Enamik õhufiltreid jäävad filtersüsteemidesse kuudeks ja isegi aastateks. Vaatamata sellele testitakse filtreid tihtipeale ainult minutite ja tundide vältel. Kasutustsükli jooksul kogeb filter aga kümneid ja sadu keskkonnamuutusi: temperatuur, õhuniiskus, õhuvoolu kiirus ja tahkete osakeste kogus. Ometigi testitakse filtreid kontrollitud ja kindlate näitajatega keskkonnas. Lisades eelnevale testimismeetodite puudulikkuse ja erinevate testimismeetodite loojate motivatsiooni, on oluline mõista, kuidas testitulemusi interpreteerida enne sobiliku õhufiltri valikut.

Organisatsioonid, mis on seotud filtrite standardite ja testimismeetodite loomisega:

  • Ameerika soojustamis, külmutus- ja õhukonditsioneeriseadmete inseneride ühing (ASHRAE)
  • Keskkonnateaduste ja-tehnoloogia ühing (IEST)
  • Kindlustusandjate laboratooriumid (UL)
  • Ülemaailmne Standardiseerimisorganisatsioon (ISO).

Igal organisatsioonil on spetsiifilne valdkond, aga nende testimismeetodid ja standardid on osaliselt kattuvad. 

Camfil on välja arendanud mitmeid abistavaid meetodeid. Need aitavad paremini ennustada filtrite eemaldusastet ja efektiivsust, kasutuses olevate filtrite töövõimet ja võrrelda omavahel erineva disainiga filtreid.

Loe rohkem:

ATEX Regulatsioonid
EN 779
EN 13779
EN 1822
ISO 14644
UL 900
ASHRAE

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality