Paint boothide õhufiltratsioon

Väga keeruline on konstrueerida paint boothi, milles õhuvool värvimist soodustaks .

Õhuvoolu konstrueerimine tundub lihtsana - lihtsalt lase õhk ülevalt sisse ja eemalda see alt. See ei ole tegelikult nii, sest õhuvool on värvimisprotsesside juures harva ühtlane. Õhuvoolu laminaarsuse tagamine ja õhutunneli efekti vältimine õhu sisse- ja väljalaskeavade vahel on tihtipeale pigem kunst kui teadus.

Värvi kokkuhoidmine

Värvi kokkuhoidmine värvimisprotsessi optimeerimise abil on äärmiselt oluline, sest sellega on võimalik vähendada kulusid ja suurendada tootlikkust. Kujuta ette, kui palju värvi võiks kokku hoida, kui värvikihi paksust oleks võimalik vähendada, värvimise ühtlust suurendada ja värvi pealekandmist lihtsustada. Kokkuhoid oleks veelgi suurem ja tootmine efektiivsem kui õnnestuks vähendada varustuse puhastamisest ja hooldamisest tingitud katkestusi tööprotsessis.

Viimasel ajal on Camfil hakanud kasutama alternatiivseid meetodeid, et teaduslikult analüüsida värvikabiinide disaini seost õhuvoolu optimeerimisega. Seeläbi üritame efektiivsust suurendada ja kulusid vähendada. Uus meetod hõlmab endas arvutiprogrammi(CFD), mis arvutab välja õhuvoolu dünaamika. See programm võimaldab spetsiifilises töökeskkonnas täpset õhuvoolu välja arvutada. Kuna õhuvool mängib värvikabiinis olulist rolli ja arvutiprogrammid muutuvad järjest võimsamaks on mitmed tööstused eesotsas Fordiga uue lähenemise omaks võtnud. Uut meetodit kasutavad ka teised tootmisharud ja mitmed autotööstused.

 

 Paint booth värviga katmiseks

Tüüpiline näide on see paint booth, mida kasutatakse baasvärvi peale kandmiseks kõrvaloleval pildil. Parema ülevaate saamiseks on eemaldatud külgseinad ja kabiini sulgevad seinad.

Õhk liigub läbi lahti rulluva filtri materjaliga filtrite, mis asuvad kabiini laes. Õhk liigub alla ümber kahe horisontaalsetele pindadele värvi pihustava elemendi, kaheksa vertikaalsetele pindadele pihustava elemendi, masina korpuse ja läbi võrgustikuga kaetud põranda äravooluni.

Kuna kabiinis on tavaliselt rohkem kui üks masin, on ruum üsna kaootiliselt jaotatud.

Sel juhul värvivad kaks horisontaalseid pindu katvat elementi auto erinevaid osasid ja asuvad erinevatel kõrgustel.

Õhk voolab parempoolsest värvielemendist(kapoti juures) ühtlaselt, aga laminaarne õhuvool on häiritud vasakpoolse värvielemendi juures, mis kannab värvi auto katusele. Sinine, roheline, kollane ja punane tähistavad õhuvoolu kasvavat kiirust.

 

See põhjustab õhu kõrvale kaldumist ja tulemuseks on õhu ringlemine ja üles suunatud õhuvool täpselt värvielemendi all. Selline õhuvool võib kahjustada värvimisprotsessi.

Õhuvool

Värvi peale kandmine ei saa sõltuda üles suunduvast õhuvoolust. Üle värvimine võib endaga kaasa tuua uusi probleeme, mis seavad ohtu värskelt värvitud auto. Uus programm võimaldab paint boothide disaini stimuleeridaja sellega on võimalik värvimisprotsessi süviti analüüsida. Tööd sealjuures peatama ei pea. 

See lähenemine võimaldab värvimisprotsesse modifitseerida enne, kui need kasutusse lähevad.

 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality