Kasutustsükli kulutused

Energia tarbimine

Pikas perspektiivis moodustab energia tarbimine enamiku õhufiltri kuludest.

Filtri kasutustsükli kulutused on:

Filtrid
Töö (paigaldamine ja asendamine)
Energiakulu
Ventilatsioonisüsteemi puhastamine
Kasutatud filtrite likvideerimine
= filtri kogukulud

70 % kogukuludest moodustab energia!

Arvutuste kohaselt moodustavad energiakulud tavaliselt kasutustsükli kogukuludest 70%. Energia tarbimine on võrdeline filtri keskmise takistusega.

Õige filtri valik aitab energiat säästa

Viimase 40 aasta jooksul on Camfil olnud kõigis filtri klassides madala keskmise takistusega filtrite väljatöötamisel esirinnas. Paljud usuvad, et esmast survelangust mõjutab peamiselt filtri eemaldusaste, ent tegelikult on suurim mõju filtri disainil.

AirflowHoiduge Camfili imitatsioonidest

Kahel sama kottide arvuga filtril ei pruugi olla samasugune takistus. Kottfiltrite puhul võimaldab meie ainulaadne disain filtri materjali täielikku rakendamist. Selle tõttu on Camfili filtritel pikem kasutusiga, madalamad energiakulud ja madalaim keskmine takistus. Järgmise sammuna tuleb valida filter, millega saavutate soovitava siseõhu kvaliteedi taseme. Kontrollige alati Euroopa standardiga EN779:2002 nõutavat minimaalset eemaldusastet.

 

 

 

 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality