Energiasäästlik tarkvara

Camfil on loonud tarkvara, mille abil saab määrata konkreetse õhufiltri täpsed kasutustsükli kogukulud. Programmi saab seadistada vastavalt välisõhu näitajatele ja konkreetsetele filtrite, tööjõu, likvideerimise, puhastamise ja energiaga seotud kulutustele.

Arvutuste näide

Esimeses näites valisime tööstuslikus linnas tavapäraselt paigaldatud F7 filtri. Filter töötab ühe aasta jooksul 4000 tundi 0,94 m3/s juures. Süsteemi kõigi kulutuste arvestamiseks vaatleme seadet aasta aega.

Teises näites asendasime esimese filtri teise samasse klassi kuuluva filtriga (F7). Filter on sama mõõduga ja sarnasest materjalist, ent ebasoodsama tehnilise lahenduse tõttu 20 Pa suurema takistusega. See mõjutab energia tarbimist. Kogukulud suurenevad 23 euro võrra aastas – filtri kohta!

 

  NÄIDIS 1 NÄIDIS 2
Esialgne takistus(Pa) 105 125
Keskmine takistus(Pa) 160 194
Filtrid. Tööjõud. Likvideerimine. Puhastamine. 55 55
Energia 105 126
Kasutustsükli maksumus (LCC) kokku (eurot aastas) 160 Euro 183 Euro

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality