Prügimajandus

Õhufiltrite ülesandeks on saasteainete eemaldamine õhust, et parandada inimeste tervist ja kaitsta neid ohtlike saasteainete eest ning võimaldada või parandada tootmisprotsesse. Saasteained eemaldatakse õhust filtri materjali abil. Üks õhufilter eemaldab saasteained 13 millionist kuupmeetrist õhust aastas.

Camfil on läbi viinud põhjalikud uuringud järgmistel teemadel:

  • TOC (põlevus)
  • Soojushinnang
  • Raskmetallid
  • PAH (Kartsinogeenid)
  • Bakterid
  • Filtreid vahetavate töötajate töökeskkond

Paljud riigid on välja arendanud prügimajanduse regulatsioonid, millest mõned käsitlevad ka õhufiltrite likvideerimisega seotud sätteid. Camfil on laienenud peaaegu kõikidesse arenenud riikidesse ja on tuttav enamike filtritega seotud regulatsioonidega.

Kasutustsükli kogukulud

Meie kasutustsükli kulude analüüsi programmid võimaldavad valida kõige säästlikumaid lahendusi. Need programmid hõlmavad ka filtrite likvideerimise kulusid. Filtrite kõrvaldamise tavapärane kulu moodustab vähem kui 5% kasutustsükli kogukuludest. 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality