Eksperimendid

Tervis ja produktiivsus

"Healthy Buildings 2000” konverentsil (Soomes, Espoos, Aug. 6-10, 2000) esitas Dr. David Wylon uurimuse "Kahe eksperimendi, mille käigus vähendati õhus tolmu kontsentratsiooni, mõju töötajate tervisele ja produktiivsusele". Kaasautorid olid K. W. Tham, B. Croxford, A. Young ja T. Oreszczyn. Järgnev on nende uuringu tulemuste kokkuvõte. Nad järeldasid, et parem õhufiltratsioon ja tihedam õhufiltrite vahetamine omavad positiivset mõju töötajate tervisele ja produktiivsusele kontorites.

Varasemas uuringus on tõestatud, et pidev kontorite koristamine vähendab õhus sisalduva tolmu kontsentratsiooni. Tolmu võimalikku negatiivset mõju töötajate tervisele ja produktiivsusele aga ei uuritud. Ühes uuringus tõestati, et silma, nina ja kurgu limaskestade ärritusi võib oluliselt vähendada kontorite põhjaliku koristamisega. Korralik puhastamine vähendab märgatavalt ka ninakinnisust.

Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringus, kus asendati tavapärased õhufiltrid kõrge eemaldusastmega õhufiltritega(95% efektiivsus 0.3 μm suuruste tahkete osakeste eemaldamisel) oli õhus märksa väiksem tolmu ja tahkete osakeste sisaldus. Lisaks vähendasid kõrge eemaldusastmega õhufiltrid kolme "Haige maja sündroomiga" (Sick Building Syndrome) kaasnevat nähtust: kõrge õhuniiskus, ninakinnisus ja segadusseisund.

Need tulemused tõestavad, et meetodid, millega tolmu sisaldust õhus vähendada nagu materjalide valik, suletud riiulid, parem õhufiltratsioon, suurem õhuvahetus ja õhu puhastajate olemasolu, omavad tervisele positiivset mõju.

Eksperiment Londoni büroos

Londoni eksperiment uuris, kas eelfiltrite vahetamine või õhupuhastajate kasutamine mõjutab töötajate tervist ja produktiivsust.

Pikka aega kasutuses olnud P-tüüpi eelfiltrid asendati uutega ja kasutati elektrostaatilisi E-filtreid. 18 nädala vältel vähendati õhus tolmu sisaldust ja analüüsiti tulemusi.

     
 

Järeldus

Eelfiltrite vahetamine kontorihoones vähendas märkimisväärselt "Haige maja sündroomi" sümptomeid ja töötajate hinnang oma produktiivsusele suurenes 5,7% võrra.

Järelikult mõjub parem õhufiltratsioon ja filtrite korrapärane vahetamine positiivselt nii töötajate tervisele kui ka produktiivsusele.

Teise efekti suurus on piisav, et tõestada majanduslikku kasu, mis kaasneb parema siseõhu kvaliteediga.

" Õhufiltratsioon parandab siseõhu kvaliteeti muutmata õhu vahetuse kiirust: kulud energiale suurenevad ainult ventilaatori suurenenud võimsuse tõttu, mis on vajalik filtri takistuse ületamiseks. Filtrite tihedama vahetamise tulemusena väheneb ka see," ütles Dr. Wylon.

 
     

 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality