Näide: Bergen

City-Flo XL on leidnud kasutust Bergenis

Norra linn Bergen on ülimalt eksponeeritud õhusaastele. Väga külmadel talvedel moodustub linna ümber “kaas”. See on temperatuuri inversiooni fenomeni tõttu: linnast kõrgemal olev õhk on soojem kui madalamal olev õhk ja selle tulemusena ei saa õhusaaste kõrgemale tõusta ja atmosfääri laiali  hajuda. 2009/2010 talvel, kui õhusaaste Bergenis oli oma kõrgeimal tasemel, oli Bergen Euroopa kõige saastunum linn.

Euroopa kõige saastunum linn
Bergeni saastunud õhk on muutumas järjest teravamaks terviseprobleemiks. Eriti suuri probleeme valmistab õhusaaste astmaatikutele ja kopsuhaigetele, kellele pidev vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja teiste kahjulike ainete sissehingamine tõsiseid terviseprobleeme tekitab. Kui õhusaastet ei eemaldata õhufiltrite abil pääsevad kahjulikud ained kerge vaevaga inimeste kodudesse ja hoonetesse.

Püüdlused paremuse poole
Õhu halb kvaliteet on Norra meedia pideva tähelepanu all. Bergenis valitseva olukorra tõttu kaalutakse nüüd City-Flo XL-i kasutamist kõikides suuremates Norra linnades. City-Flo XL eemaldab tahked osakesed, ebameeldiva lõhna, gaasid(muuhulgas ka vääveldioksiidi, lämmastikoksiidid ja osooni), kergesti lenduvad orgaanilised ühendid(VOC) ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud(PAH). City-Flo paigaldamise järel on tagatud kõrge siseõhu kvaliteet (Euroopa standardi EN 13779 kohaselt). Mitmed uuringud on tõestanud City-Flo tõhusust.  Bergeni tuletõrjebrigaad on üks näide City-Flo tõhususest. Pärast City-Flo XL-i paigaldamisest on brigaad täheldanud õhu kvaliteedi märgatavat muutust.  Brigaadi hoonel on kokku neliteist õhupuhastit. City-Flo XL paigaldati kolme neist. Tänu õhu kvaliteedi märgatavale paranemisele on Bergeni tuletõrjebrigaad tellinud filtrid ka ülejäänud üheteistkümnele õhupuhastile.

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality