Mobiilne laboratoorium

Camfil kasutab mitmeid mobiilseid laboratooriume, et hinnata filtrite tööd reaalsetes tingimustes. Õhufiltrite eemaldusastet, energiatarvet, mehhaanilist vastupidavust ja teisi keskkonna jaoks olulisi funktsioone uuritakse ja analüüsitakse. Mobiilses laboratooriumis on seadmed, millega saab mõõta olemasolevate toodete efektiivsust ja arendada välja uusi innovatiivseid õhufiltreid. Tänu kaugjuhtimisele saab süsteemi kontrollida ja andmeid koguda reaalajas. Camfili uuringu- ja arenduskeskus teeb tihedat koostööd klientide, uurimiskeskuste ja Camfili laboratooriumitega. Koostöö tulemusena saame vajalikke teadmisi õhufiltrite efektiivsusest reaalsetes tingimustes igal pool üle maailma.

Camfield Lab koosneb neljast paralleelsest torust, mida saab sobitada eelfiltrite ja lõplike filtritega. Korraga saab testida kuni nelja erinevat filtrit. Testimissüsteemi saab kõikjale transportida ja paigaldada. Erineva tüübi ja eemaldusastmega filtreid saab testida reaalsete keskkonnatingimustega. Igal Camfield Lab seadmel on Test ductsneli iseseisvat testimistoru, kaks mõlemal pool.

Camfield Labi võib paigaldada olulise hoone(valitsuse hoone, haigla) vahetusse lähedusse ja sellega saab: (a) analüüsida õhu kvaliteeti (b) selgeks teha, kas hoone praegune filtrisüsteem suudab õhust efektiivselt saaste eemaldada ja (c) kindlaks teha, milline filter hoonele sobib (testitakse samaaegselt erinevaid filtrite kombinatsioone). Testimisseade kombineerib parima teadmise laboratooriumitest reaalsete tingimustega. Suuruse tõttu kasutatakse testimisseadet enamasti väljas, aga see sobib kasutamiseks ka suurtes siseruumides nagu staadionid ja suured keskused.
 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality