Euroventi energiaklassifikatsioon aitab filtreid omavahel võrrelda

Euroopa õhufiltrite tarbijad leiavad, et sobiliku õhufiltri valik on märksa lihtsam tänu uuele Euroventi energiaklassifikatsiooni süsteemile*. See aitab tarbijatel leida energiasäästlik ja head siseõhu kvaliteeti tagav õhufilter. Filtreid hinnatakse klassides A-st kuni G-ni. “A” klassi filtrid on madalaima ja “G” klassi filtrid kõrgeima energiakuluga.

Uus klassifikatsioonisüsteem põhineb EN779:2012**.  Uus süsteem annab klientidele parema ülevaate õhufiltri aastasest energiakulust, algsest ja minimaalsest eemaldusastmest. Camfil on viinud toodete sildid ja nimed vastavusse uue energiaklassifikatsioonisüsteemiga. See muutus iseloomustab hästi Camfili ja meie konkurentide toodete erinevust. Sobiva energiakulu ja eemalduastmega filtri valimine on nüüd veelgi lihtsam.

Uued Euroopa Liidu direktiivid nõuavad avalikelt ja kaubanduslikelt hoonetelt järjest suuremat energiasäästlikkust. 10% kuni 20% hoone kogu elektrikulust on soojustamise, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeriseadmete arvel. Energiatarbe vähendamine on oluline keskkonna säästmiseks ja jätkusuutlikkuseks. Hoonete omanikele on majandamiskulude vähendamine oluline ka tõusvate energiahindade pärast. Kvaliteetse ning madala energiatarbega õhufilter aitab kokku hoida kulutusi energiale ja tagab kõrge siseõhu kvaliteedi ja tervislikuma töökeskkonna.

Euroopa õhufiltrite tarbijad peaksid kindlaks tegema, kas nende varustaja on Euroventi poolt sertifitseeritud. Euroventi sildid peaksid olema kõikide filtri pakendite peal ja filtritega peavad kaasas olema EN779:2012-ga vastavuses olevad testide protokollid.

Järjest kasvavate energiahindade ja uute energiadirektiivide juures on kasulik säästa energiat ventilatsioonisüsteemides. Seda saab edukalt teha kasutades õigeid õhufiltreid.

*Eurovent Certification Company on külmutus-, õhukonditsioneeri-, õhuseadmete-, soojustus- ja ventilatsioonitööstuse esindaja Euroopas.www.eurovent-certification.com

**EN779:2012 on uus Euroopa standard õhufiltritele.

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality