Filtri kinnitusraamid

Universaalne filtri raam

Filtri raame kasutatakse lekkekindluse tagamiseks HF filtritel. Tüüpilised Camfil Farri HF filtrid on kottfiltrid (Hi-Cap, H-Flo, S-Flo) ja kompaktfiltrid ( Opakfil, Citycarb, Citysorb).

  • Ergonoomiline
  • Kiire paigaldus 
  • Modulaarne põhimõte kõigil installatsioonidel 
  • Sobilik kommerts ja industriaalsetesse rakendustesse

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality