Rongide ja transporditööstuse filtratsioon

R/C Dynacell

Engine Air Intake Filter (Mootori õhu sisselaske filter)

MUSTUST TÄIS ÕHU SISSELASE on üks peamisi viise, kuidas saasteained mootoreid rikuvad. Isegi 2,5 mikromeetri suurused osakesed võivad põhjustada kulukaid probleeme. 

KÕRGE JÕULDUSEGA  R/C DYNACELLS ÕHUFILTRID pakuvad konkurentsitult parimat kaitset kõrge jõudlusega mootoritele. Nende filtrite kasutegur on 99%, mis on oluliselt suurem kui ükskõik millisel teisel filtril, mis tänapäeval rongimootoritele saadaval on. Ka väikesed erinevused filtri kasuteguris on määrava tähtsusega, kuna saasteained, mida filter kinni ei püüa jõuavad mootorini. Camfil Farri R/C Dynacellsi keskmine saasteainete leke on kõigest 1 %. Teistel kaetud paberfiltritel on keskmine leke 4% või enam. See tähendab, et neli korda rohkem mustust jõuab mootorini kasutades teisi filtreid kui Camfil Farri R/C DynaCell. See oluline erinevus saaste läbilaskvuses väljendub ka mootori elueas. Camfil Farri R/C DynaCells filtriga suureneb mootori tundlike komponentide eluiga ja vähenevad mootori hooldamiskulud ning suureneb mootori jõudlus.

STRUKTURAALNE VASTUPIDAVUS  - Filter pakub maksimaalselt kaitset ainult nii kaua, kuni selle strukturaalne terviklikkus säilib. Tänu mitmetele unikaalsetele disainielementidele peab Camfil Farr R/C DynaCells vastu 100 ins. w.g. lisasurvele ilma meedia, kõrvalraamide ja eraldajate deformeerumise või kokkukukkumiseta. Mitte ükski filter, mida testiti, ei olnud vastupidavam kui Camfil Farr R/C DynaCells.

 

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality