Rongide ja transporditööstuse filtratsioon

Manifolds

EMD Turbo and Spark Arrester Exhaust Manifolds (EMD Turbo ja sädeme väljalaskekollektor)

Töökindel ja usaldusväärne väljalaske kollektorsüsteem pole kunagi olnud nii oluline kui tänapäeval. Kaks väljalaskega seotud regulatsiooni seavad rongidele rangemad nõudmised kui kunagi varem.

Väljalaske lekked seavad töötajad potentsiaalsesse ohtu ja võivad vahepeal häirida mootori tööd. Valitsuse inspektsioonid kontrollivad tähelepanelikult süsteemide lekkekindlust. Kui varustus ei läbi inspektsiooni on oht saada trahv või rong maha kantud.

Sädemed on tihti süüdanud metsi ja võsastikke. USA metsandusteenistus nõuab rongidelt sädemekollektorite olemasolu, et ennetada tulekahjusid.

Kuigi need ohutusmeetmed on elutähtsad, võib nende järgimine olla kulukas ja keeruline. Et teid abistada, pakub Camfil Farr laialdast valikut tooteid ja teenuseid, mis aitavad rongidel neile seatud nõudmisi täita.

Camfil Farri EDMi  väljalaskekollektorid aitavad kulusid vähendada, jõudlust suurendada ja omavad ka teisi eeliseid.

UUED DISAINIELEMENDID – Mitmed uued disainielemendid on vähendanud gaaside leket. Kõik väljalaske kollektorid kasutavad Camfil Farri spetsiaalseid flex-joint kinnitusi, sest need on oluliselt lekkekindlamad kui tavapärased lahendused. Camfil Farri flex-joint ühendus tagab pikema probleemivaba tööea võrdluses tavapäraste ühendustega. Paksem alusplaat tagab lekkekindluse.

Kolm erineva disainiga sädemekollektorit vastavad individuaalsetele nõudmistele. Lisaks traditsioonilisele alumise korgi disainile pakutakse ka eemaldatavat plaati ja lõksu. Tulemuseks on kiirem ja lihtsam teenus.

KAKS KONFIGURATSIOONI – Camfil Farri sädeme väljalaskekollektor on saadaval kahes konfiguratsioonis: 

  • Nelja šahtiga disain individuaalse väljalaskekollektori ja šahtidega... eelised on madalam kulu, lihtsam paigaldamine ja töö ja ühendusvuukide elimineerimine. Nelja šahtiga disain vähendab oluliselt survet, mis vähendab pidurdamiseks kuluva kütuse kulu ja madaldab opereerimistemperatuuri, mis tagavad mootori pikema eluea.
  • Kahe šahtiga väljalase Camfil Farri flex-joint ühendustega...ei vaja lisaluuke.

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality