Tugiteenused

ISA-Check

ISA-Check on on-line seade määramaks õhus olevate korrosiivsete osakeste tugevust säsi- ja paberitööstuses ja heitvete puhastamisega tegelevas tööstustes. Tulemused esitatakse G1-GX kategooriates ISA S71.04. standardi kohaselt.

ISA-Check seade määrab ja raporteerib pidevalt korrosioonitaset tänu vase ja õhukese hõbedast kihi sensoritele, mis on korrosioonile äärmiselt tundlikud. Seade määrab korrosiooni taseme tugevuse vastavalt Ameerika Instrumentide Ühingu standardile ISA S71.04. Korrosioonitasemed jaotatakse nõrgaks, keskmiseks, tugevaks ja ülitugevaks (G1, G2, G3, GX) ja arvesse võetakse ka sensorite korrosioonitaset (Angstromi ühikut kuu kohta). Erinevalt Campure'i Couponsitele näitab ISA-Check seade tingimusi reaalajas. Kõik see aitab seostada kõrgeid ja madalaid korrosioonitasemeid teiste töötlemisteguritega ja võimaldab töötlemisprotsessi paremaks muuta.

Seade näitab ka temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust, mis samuti mõjutavad korrosiooni. Lisaks arvutab rõhuandur antud ruumi rõhutaset, mis on määrav heitgaaside elimineerimises.

Tulemusi saab näidata arvutis ning võimalik on ka seadistada alarmi funktsioon, mis hoiatab kõrge korrosioonitaseme, suhtelise õhuniiskuse jm eest.

 

Kontakt

Meid leida on lihtne

Contact details
Indoor Air Quality